Kategoriler

Sepetinizde  

Sipariş listesinde ürün yok

0,00 TL Kargo
0,00 TL Vergi
0,00 TL Toplam

Satın Al

Yeni Ürünler

Tümünü Göster

Son Makaleler

Tuz lambası ve kaya tuzu anlayışımız

TUZ LAMBASI VE KAYA TUZU ANLAYIŞIMIZ 

Tuz lambası sektöründe satış ve tercih edilme durumu açısından Türkiye’nin en büyüğü olmamızın altında bazı sebepler yatıyor elbette.

Üniversite de özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere ekonomiyle yakından uzaktan ilgili pekçok alanda anlatılan bir prensip vardır. Bu prensip: Ticari hayatta başarı sahibi olabilmenin iki yolu vardır bu yol ürün fiyatını artırma ve maliyet değerini azaltmadır. Yani bu iki değişken bizim kar edebilme durumumuzu veya olaya şirket ve holding açısından bakarsak hisse senedi piyasa değerini ne denli artırabildiğimizi gösterir.

Bu değişkenleri aşağıda ki fonksiyonla görebiliriz:

Kar= Satış-Maliyet

Aslında bu bakış açısı 2000’li yıllara kadar geçerliydi. Çünkü ülkemizde özel sektörün devlet sektörlerine oranla rekabet düzeyini artırmış ve bu durum yukarıda ki fonksiyonu etkisiz hale getirmeye başlamıştır.  Bu durum sadece tuz lamba ve kaya tuzu sektörü için değil tüm sektörleri ilgilendirmektedir. Bu yazımızda sizlere:

-Ticari odaklı anlayış alışkanlığından müşteri odaklı anlayışa geçilmesi gerekliliğinden

-Rekabet düzeyinin artmasıyla birlikte yukarıda ki fonksiyonun etkisi yitirmesinden

- Üretici ve satıcının başarılı olabilmesi için hangi etkenlerle harket etmesi gerekliliği ve kaya tuzu ve tuz lambası sektöründe Türkiye’de lider konumda olmamızın sebeplerinden bahsedilecektir.

Öncelikle ticari odaklı anlayış ve müşteri odaklı anlayış arasında ki ayrımdan bahsedilmek istenen işletme amaçları ve müşteri amaçları arasında ki ayrımı ortaya koymaktır. Yani ticari odaklı anlayış ile işletmenin amaçlarını müşteri odaklı anlayış ile ise müşterinin beklentilerini ön planda tutmak olduğu anlaşılmalıdır.

Günümüzde bizim açımızdan  Başta Çankırı kaya tuzu ve tuz lambaları olmak üzere diğer sektörlerde başarılı olabilmenin koşulu ticari odaklı anlayıştan müşteri odaklı anlayışa geçişi sağlayabilmektir. Sadece ticari anlayışa odaklanan firmalar sadece karı ön planda tutmakta ve yukarıda ki fonksiyonda ifade edildiği üzere amacın sadece kar olduğunu düşünerek yanılgı içerisinde yer almaktadır.

Bu durumu yani bu yanlış anlayışı kendi sektörümüz olan kaya tuzu ve tuz lambaya endekslersek aşağıda ki fonksiyonu elde edebiliriz:

Kaya tuzu ve tuz lambası Karı= ( kaya tuzu ve tuzlamba satışı)-( tuz lambası ve kaya tuzu maliyeti)

Bu anlayış çerçevesinde hareket etseydik sadece karı ön planda tutardık ve kaya tuzu ve tuz lambalarının fiyatını yükselterek ve maliyetlerimizi en aza indirgeyerek başarılı olabileceğimizi düşünürdük ki bu durum hem müşterilerimiz açısından hem bizim açımızdan kısa vadeli çözümler üretirdi. Ancak bu durum hiçbir zaman sağlıklı olmaz ve olamaz. Ancak bizi ülkemizde başarılı kılan ve kaya tuzu lambası ve kaya tuzu alanında Türkiye’nin en büyüğü olmamızı sağlayan en önemli etken ise müşteri odaklı anlayış ile hareket etmemizdir.  Burada müşteri odaklı anlayışı kendi alanımıza endekslerdek şu sonuçları çıkarabiliriz:

-Kaya tuzu ve tuz lamba satışı ve siparişinde hız ve esneklik,

-Müşterilerimiz açısıdan kaya tuzu ve kaya tuz lambası ile ilgili sorulan sorulara müşter odaklı anlayış çerçevesinde cevap ve açıklamalar yapmak,

-Müşteri odaklı anlayış çerçevesinde müşterilerimizin diğer ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilmek.

 

Kaya tuzu ve tuz lamba satışı ve siparişinde hız ve esneklik:

Biz, kuralcı anlayış ve prosedürel bakıştan öte esnek hareket ederek sorunlara esnek çözümler sunmaktatız. Yani kurallardan ziyade o an en hızlı ve en güvenilir şekilde ürünlerimizin müşterilerimize ulaşması için esnek hareket etmekteyiz. Söz gelimi kaya tuzu satın alan bir müşterimizin ürününü esnek anlayış çerçevesinde patlama ihtimaline dönük olarak büyükçe bir poşetle ürünün içerisinde yer aldığı paketi kapladığımız gibi tuz lambası alan müşterilerimizin ürününü ise köpük, gazete kağıdı, dikkat kırılır gibi önlemlerle tuz lamba türüne göre yapılması gerekenleri yapmaktayız. Şayet esneklik ilkesininden ziyade kuralcılıkla hareket etseydik belirli standartlar belirleyip tüm ürünler için o standartlar çerçevesinde hareket ederdik.

Müşterilerimiz açısıdan kaya tuzu ve kaya tuz lambası ile ilgili sorulan sorulara müşter odaklı anlayış çerçevesinde cevap ve açıklamalar yapmak:

Çankırı tuzu ve tuz lambası başta olmak üzere tüm kaya tuzu türlerinde, tuz sabunu, sole tuzu ve kristal tuz, tuz anahtarlığı, tuz yastığı, tuz kolye gibi pekçok türde müşterilerimizin tüm sorularına sabırlı ve bilimsel dayanaklandırmalarla cevaplar verdik. Sözgelimi tuz lambası  horlama konusunda etkilimidir diye soran müşterimize horlamayı tamamen ortadan kaldırır diye cevap vermedik. Çünkü bu cevap etik olmadığı gibi samimi veya dürüstçe yapılmış bir açıklama olmaz.  Biz tüm sorulan sorularda tuz lambası ile ilgili  iki sonuç ve bu sonucun doğurduğu etkilerden bahsettik. Kar etme hırsı uğruna olanın dışında ve ötesinde açıklama asla yapmadık ve yapmayacağız. Bahsetmiş olduğumuz iki neden tuz lambasının ortam içerisinde negatif iyon seviyesini artırması ve oksijen oranını artırmasıdır. Bu durumun tedavi amacı olmadığını ve olamayacağını sadece oksijen yetersizliğe bağlı sorunların o an hissedilmemesini sağlayabileceğini  ve yayılan negatif iyonun ortamda yer alan bakteri, virüs, polen gibi zararlı maddeleri yere düşüereceğini belirttik. Çankırı tuzu ve diğer kaya tuzlarıyla ilgili olarakta bilinen 84 minerale sahip olduklarını ve Çankırı tuzunun diğer kaya tuzlardan farkının ise sadece minerallerin insan vücuduna uygun ağırlıkta olduğunu söyledik.

Müşteri odaklı anlayış çerçevesinde müşterilerimizin diğer ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilmek:

Yukarıda ki iki altbaşlıkta yer almayan ve müşterilerimizce Çankırı kaya tuzu ve kaya tuz lambaları konusunda ki konu ve problemlere ilişkin ihtiyaç ve beklentilere de cevap verdiğimizi ve bu yönde gayret ettiğimizin bilinmesini isteriz.

Bir önceki yazımız olan tuzlamba zamanı başlıklı makalemizde zamanın tuz lamba zamanı olduğunu, tuz lambası kullanmanın önemi ve önceki yıllarda tuzlambanın hangi gerekçelerle tercih edildiğini şimdi ise tuz lambasının önceki yıllardan farklı olaka hangi amaçla tercih edildiğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.