Kaya Tuzu Lambasında Standartlaşma

Kaya Tuzu Lambasında Standartlaşma

Kaya Tuzu Lambasında Standartlaşma

Tuz lambası eğer sanatsal olarak ifade edilirse '' resim çizme sanatıdır'' şeklinde bir tanımlama yapmak doğru olacaktır sanırım. Neden mi? Çünkü tuz lambası belirli kalıplarla ifade edilemez yani standartlaşamaz. Tabi ki bu durumunda yani kaya tuzu lambasının standartlaşamamasının da istisnaları vardır. Ancak istisnalara yazımızın son aşamasında geçmek şartıyla tuz lambalarının neden standartlaşamayacağına ilişkin konumuza geçelim.

Tuz Lambası Neden Standartlaşmaz?

Dünya üzerinde binlerce isim yapmış ve belirli kitlelerce saygı görmekte olan ressamlar yer almaktadır. Ancak bu ressamları derinlemesine analiz ettiğimizde her birinin kendine özgü bakış açısı, sanat anlayışı ya da resim anlayışı vardır. Bu durumu ülkemizde sıkça kullanılmakta olan bir deyimle açıklamak gerekirse, ''her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır'' diyebiliriz. Aynı şekilde tuz lambasına da bu açıdan baktığımızda doğaldır ki doğası gereği tuz lambasını da belirli kalıplara sokamayız. Çünkü işin içerisinde hayal gücü girmiştir ve bu hayal gücü ne ölçüde hedef kitlenin beklentilerine uygunsa o derecede sevilecektir. Hayal gücü değişken olduğu sürece tuz lambaları da değişken olacağı için doğaldır ki tuz lambası standartlaşamaz. Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi açısından tuz lambası yapımında nelerin gerekli olduğunun açıklanmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Tuz lamba yapımında ne gerekir?

1) Hayal gücü

2) Fiziksel güç

3) Ham madde( Kaya Tuzu)

4) Kaya tuzu biçimlendirilirken kullanılan araçlar

Yukarı da yer aldığı ve kabaca ifade edildiği üzere tuz lambası yapımı için zihinsel gücün kapsamı içerisinde yer alan hayal gücü, fiziksel güç, kaya tuzu ve kaya tuzu biçimlendirilirken kullanılan araçlar gerekecektir. Burada fiziksel güç, ham madde yani kaya tuzu ve kaya tuzu biçimlendirilirken kullanılan araçlarda bir standartlaşma yakalayabiliriz. Ancak hayal gücü değişken olduğu için tuz lambalarında standartlaşma olamaz. Tuz lambaları sürekli gelişir, değişir ve yenilenir.

Yukarı da kaya tuzu lambasının standartlaşamayacağına ilişkin istisnalardan bahsettik. Bu istisnaları da açıklığa kavuşturalım.

Kaya Tuzu Lambasının Standartlaşamayacağına İlişkin İstisnalar

Tuz lambası genel olarak standartlaşamaz ancak şablon olarak ele aldığımızda doğal tuz lambası türlerinin güncelliğini sürekli olarak koruduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun yani doğal tuz lambalarının neden süreklilik arz ettiğinin çeşitli sebepleri var muhakkak. Ancak yazımızın temel konusunun farklı olduğu için şimdilik bu konuya değinmeyeceğiz. Öte yandan yine şablon olarak baktığımızda yüzey baskılı tuz lambası veya kalıplaşan ismiyle yüzey işlemeli tuz lambasının güncelliğini koruduğunu ve standartlaştığını söyleyebiliriz.

Bir önceki blog yazımız olan '' tuz lambası piyasası hangi durumlardan etkilenir '' başlıklı yazıda bazı tuz lamba çeşitlerinin bazısının satın alımının piyasada meydana gelen durumlardan etkilenmediği bazısının ise coğrafi şartlar, özel günler, ekonomik ve siyasi koşullara göre alımında değişiklik olabildiğinden bahsedilmiştir. Bütün bu açıklamalar tuz lambasının tercih sebepleri olan sağlık ve görsel-estetik etkenler gözönünde bulundurularak yapılmıştır.

Yayınlanan 2017-04-19 KAYA TUZU 0 1787

Bir yorum bırakCevap bırak

Son görüntülenen

Herhangi bir ürün yok

Menu