Modernite Sonrası Tuz Lambası

Modernite Sonrası Tuz Lambası

Modernite Sonrası Tuz Lambası

Tuz lambası ve kaya tuzu başta olmak üzere kaya tuzundan üretilen diğer ürünlerin kullanımının postmodernizmin gerekliliği olduğunu söyleyebiliriz. Hatta tuz lambasının postmodernizmin içerisinde ortaya çıktığını da söylemek mümkün. Ancak  ‘’Modernite sonrası tuz lambası ‘’ başlığa geçmeden önce ilk cümlemize açıklık getirmekte yarar görüyorum. Kaya tuzu kullanımının , postmodernizmin gerekliliği derken doğal şekilde tüketime sunulmuş kaya tuzundan bahsetmekteyiz.  Bu nedenle kaya tuzunun ilk cümleden yola çıkarak sadece postmodernizm döneminin bir gerekliliği olduğunu düşünmek elbette yanlış olacaktır.

Bu yazımızda postmodernizmin ne olduğuna ilişkin genel kabul görmüş bilgiler verilecek ve bu bilgiler verildikten sonra post-moderniz ile tuz lamba ve kaya tuzu tüketimi başta olmak üzere tuz sabunu, tuz yastığı gibi ürünler  bahsi geçen dönemle ilişkilendirilecektir. Burada amaçladığımız ise tuz lambası ve kaya tuzu kullanımının postmodernizmin yani modernite sonrası dönemin gerekliliği olduğuna işaret etmektir. Postmodernizm kavramı yukarıda da ifade ettiğimiz gibi modernite sonrası dönemi ifade etmektedir. Bu dönem ya da kavram çok birbirinin çelişkisi olacak ifadelerle açıklansa bile genel kabul görmüş ifadelere baktığımızda yeni bir dönem olarak karşımıza çıkar. Her ne kadar I. Dünya savaşından sonra kullanılan bir ifade olsa da postmodernizmin etkisini belirgin olarak II.Dünya savaşından sonra hissedebiliriz. Peki neden aydınlık dönem gibi yakıştırmalarla anılan bu ifadeyi tuz lambası yahut Çankırı tuzu gibi ihtiyaçlarla ilişkilendiriyoruz? Yukarıda da ifade ettiğimiz kaya tuzu lambalarıyla Çankırı kaya tuzunun kullanım ve tüketiminin postmodernizmin gerekliliği olduğunu vurgulayabilmektir. Postmodernizm pek çok yönüyle hayatımızı kolaylaştırsa da çeşitli sıkıntıların doğmasına da neden olmuştur. Bu dönemde buhar makinelerinin yerini bilgisayarların alması güzel bir gelişmedir elbette. Ancak sadece bu bilgiden yola çıkarak olumsuz şekilde artan bilgisayar bağımlılığı, sosyal yaşamı önemli ölçüde etkilediği gibi stresli bir yaşamında önünün açılmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca bilgisayar gibi teknolojinin simgeleyicisi konumunda yer alan araçlar sayesinde maruz kaldığımız radyasyon da olayın farklı bir boyutu elbette.  Sadece bilgisayar teknolojisinden yola çıktığımızda belirli açılarda bize fayda sağlayan bilgisayarın çeşitli olumsuzlukları da yeterince önlem almadığımızda yaşayacağımız aşikardır. Öte yandan Karl Marx’ın postmodernizm anlayışı ile çelişse de bu dönemde rekabetçi bir anlayışın genel olarak arttığını söyleyebiliriz.  Bu anlayışın sonucu olarak daha stresli ve yorucu bir yaşamın içerisinde kendimizi bulduğumuzu da söylemekte mümkün. Postmodernizmin güzel yönlerini yukarıda ki gibi pekçok örnekle çoğaltmamız mümkün. Ancak biz faydasından ziyade postmodernizmin doğurmuş olduğu olumsuzlara alacağımız önlemleri kendi sınırlarımız içerisinde ele alacağız.

Postmodernizmin sebep olduğu olumsuzlukları aşağıda ki şekilde özetleyebiliriz:

... Stres ve huzursuzluk daha da arttı.

... Rekabetçi koşullarda çalışmak söz konusu olduğu için yorgunluk ve uyku bozukluğu arttı.

...  Rekabetçi anlayış hem üreticinin hem de tüketicinin sağlık koşullarını ihmal etmesine neden oldu ki bu durum insanların sağlığında çeşitli bozulmaların olmasına neden oldu.

Bu olumsuzlukları daha da artırmak mümkün. Ancak ne kadar da artırsak yukarıda kilerden pekte uzaklaşmayacaktır. Tuz lambası ve Çankırı kaya tuzu ya da sadece Çankırı tuzu ile sınırlamayalım doğal şekilde tüketilmeye hazır kaya tuzlarının tamamı bahsi geçen sıkıntıların önlenmesinde en etkili çözümlerdendir.

Söz gelimi stres ve huzursuzluk, yorgunluk ve uyku gibi rahatsızlıklarda en etkili çözümün kaya tuzu lambası olduğunu söylemek doğru olur. Çünkü tuz lambası hem alınan oksijeni artırdığı için hem de sanayinin doğal yaşamı  tehdit ettiği bu dönemde sizi doğal ortamlara( Şelale, ormanlık bölge, deniz kenarı, köy vb.) götüren tuz lamba sizin bu sorunları aşmanıza ve önlemenize yardımcı olabilir. Öte yandan bilgisayar teknolojisi ve diğer teknolojik araçların yaymış olduğu radyasyonun olumsuz etkisini tuz lambasında yer alan kil ya da damarın lamba ile birlikte ısınmasıyla azaltabilirsiniz. Öte yandan yaşam koşullarının sağlığımızı olumsuz etkilediği bu dönemde almamız gereken mineralleri kaya tuzundan ya da kaya tuzu türlerinin de bizce en sağlıklısı olan Çankırı tuzu almanızda mümkün.

Özet olarak postmodernizm, pek çok yönüyle yaşamımıza önemli katkılarda bulundu. Ancak bu katkıları görürken postmodernizmin doğurduğu sıkıntıları gözardı etmemek gerekmektedir. Şayet postmodernizmin doğurdu olumsuz etkilerin bizi ilgilendiren boyutuna baktığımızda stres, huzursuzluk, uyku, yapay gıdaların doğurduğu rahatsızlıklar gibi sıkıntılarda tuz lambası ve Çankırı kaya tuzu başta olmak üzere öteki kaya tuzları ve tuz sabunu tuz yastığı gibi ürünleri kullanmamız bu sıkıntıları önleyebilir, aşmamıza yardımcı olabilir.

Bir önceki yazımız olan ‘’ tıp sektörü değiliz tuz sektörüyüz’’ başlıklı yazıda tuz sektörü ile tıp sektörünün birbiri içerisine girmesinden , tuz sektörü, tıp sektörü, tuz lambası uzmanlık alanımız, kaya tuzu uzmanlık alanımız, Çankırı tuzu sınırlarımız başlıklarından bahsettik.

 

Yayınlanan 2017-05-10 TUZ LAMBA 1 1082

1 Yorum

  • Alaattin Aykılıç

    Alaattin Aykılıç 2017-09-14 Yanıt

    merhaba bi sorum olacak tuzlambasının kablosunu uzatma imkanınz varmı şimdi aldığım kısa geldi bir tane daah sipariş vermek istiyorum bide aldıgım sabunun ucu kırılmış herhalde taşırken oldu teşekkürler

Bir yorum bırakCevap bırak

Son görüntülenen

Herhangi bir ürün yok

Menu